Några exemplar återfunna!

Tre exemplar av "Jungfrulig Jord" och fyra exemplar av "Det Eneströmska mordet" har dykt upp i en låda.
De går dock inte inte att köpa här på websidan. Om du vill köpa en bok, maila till peter@enestrom.se så skickas den till dig.
• "Jungfrulig Jord" 270:- + porto 62:-
• "Det Eneströmska mordet" 255:- + porto 62:-
Du betalar först när du har fått boken enligt den bifogade fakturan.